Holly Mother
Krikor Lusavoriç
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakıf Yönetimi
Ձախէն աջ՝ (Ոտքի) Հաբէթ Մարազեան, Եուսուֆ Թօփլաեըճը, Գէորգ Գալայճըօղլու, Յակոբ Պետիկեան
Ձախէն Աջ՝ (Նստողներ) Մատթէոս Պըչաքճը, Կարպիս Պաղտատ, Զատիկ Թօքէր, Ճիվան Պապաօղլու, Համբարձում Թանըշման

Ատենապետ. Զատիկ Թօքէր
Փոխատենապետ. Կարպիս Պաղտատ
Քարտուղար. Ճիվան Պապաօղլու
Նիւթական Գործերու Պատասխանատու. Մատթէոս Պըչաքճը
Հաշուակալ. Եուսուֆ Թօփլայըճը'
Հաշուակալի օգնական. Գէորգ Գալայճըօղլու
Անդամներ. Յակոբ Պետիկեան
Համբարձում Թանըշման
Հաբէթ Մարազեան